• Posing for Couples Photography
  9  
  28 ส.ค. 62 | 02:53

 • Posing Guide
  29  
  28 ส.ค. 62 | 02:47

 • Photography Model Poses - Pair Posing
  49  
  11 ธ.ค. 60 | 02:26

 • Photographing Women 1000 Poses
  62  
  17 ก.ย. 60 | 18:15

 • 80 ท่าเพื่อการฝึกโพสสำหรับสาว ๆ
  81  
  5 ก.ย. 60 | 10:27

 • ตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าดูแนวทางการ Pose
  47  
  29 มิ.ย. 60 | 23:41

 • ตัวอย่างการโพสท่าเพื่องานขายเสื้อผ้า
  6  
  14 ก.ค. 59 | 19:57

 • 90 Poses-Recommended
  90  
  7 ก.พ. 59 | 16:13

 • Good sample poses for Photographing
  176  
  6 ก.ค. 58 | 05:32

 • Basic pose for a photo shoot
  61  
  3 ก.ค. 58 | 03:57

 • Posing Guide
  97  
  2 ก.ค. 58 | 04:10