• ตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าดูแนวทางการ Pose
  47  
  29 มิ.ย. 60 | 23:41

 • ตัวอย่างการโพสท่าเพื่องานขายเสื้อผ้า
  6  
  14 ก.ค. 59 | 19:57

 • ตัวอย่างการโพสต์ท่า
  3  
  22 มิ.ย. 58 | 11:48