Full Screen Gallery

ชุดการแสดงศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 14 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
19 มีนาคม 2557 ณ โรงละครแห่งชาติแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

KHON- โขน
สถานที่ The National Theater
โพสต์เมื่อ วันเสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2557
เวลา 02:54
เข้าชม 1,248 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/9hqroY
Full Screen Gallery http://g.thaimultiply.com/9hqroY